Ostra niewydolność nerek

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

W ostrej niewydolności nerek stężenie kreatyniny narasta o 1-2 mg/dobę. Wzrost stężenia kreatyniny jest nagły i dość szybko osiąga wysokie wartości. Narastanie parametrów niewydolności jest spowodowane między innymi spadkiem przesączania kłębuszkowego, do którego dochodzi w wyniku nieprawidłowego ukrwienia nerki. Jest to spowodowane m.in. zmniejszonym rzutem serca w wyniku:

 • zawału mięśnia sercowego,
 • tamponady serca,
 • wady serca.

Zwiększenie oporów naczyniowych wskutek skurczu naczyń nerkowych pod wpływem stosowanych leków (amfoteryczna), rozkurcz naczyń systemowych (wstrząs, sepsa), zakrzepy, zatory, miażdżyca czy ucisk z zewnątrz są także przyczyną niewłaściwego ukrwienia nerki i prowadzą do ostrej niewydolności.

Ostra niewydolność nerek także może być przyczyną rozwoju powikłań ze strony układu krążenia:

 • obrzęk płuc,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • gwałtownie narastające NT,
 • zapalenie osierdzia,
 • zawał serca.

Innym schorzeniem jest przewlekła niewydolność nerek

Dobra tolerancja przez pacjenta wysokich wartości kreatyniny nasuwa podejrzenie rozpoznania przewlekłej niewydolności nerek. Na podstawie wartości GFR (a pośrednio stężenia kreatyniny) wyróżnia się pięć okresów przewlekłej niewydolności nerek. W pierwszej fazie wartości kreatyniny są zazwyczaj prawidłowe, w drugiej następuje niewielki wzrost kreatyniny, w trzeciej fazie wartość kreatyniny wynosi 1,5-4,0 mg/dl, w czwartej około 5 mg/dl.

Wzrost stężenia kreatyniny, a co się z tym wiąże spadek filtracji kłębuszkowej, przyczynia się do narastania nadciśnienia tętniczego.

Następstwem nadciśnienia nerkopochodnego może być:

 • przerost lewej komory serca,
 • miażdżyca naczyń,
 • niedokrwistość.

W trzecim stadium, gdzie wartość kreatyniny wynosi 1,5-4,0 mg/dl, dochodzi do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, które są istotnym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych w niewydolności nerek.

W ciężkiej niewydolność nerek (kreatynina około 5 mg/dl) najczęściej spotykanymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi są:

 • przerost lewej komory serca, który występuje u około 85% chorych,
 • miażdżyca naczyń wieńcowych, która u osób ze współistniejącą cukrzycą występuje w 85%.
cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu