Nadciśnienie tętnicze – choroby, powikłania, leczenie

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu. Zagrożenie związane z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi wynika z faktu, że jego bardzo wysokie wartości mogą być przyczyną bezpośredniego uszkodzenia niektórych narządów, najczęściej mózgu lub nerek.

Gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe wówczas można stwierdzić że mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym. Zbyt wysokie ciśnienie może bezpośrednio uszkodzić ścianę naczynia, powodując przedostawanie się krwi do różnych tkanek.

Wylew krwi w mózgu zwykle powoduje poważne następstwa, prowadząc do trwałego kalectwa, a nawet zgonu chorego. Bardzo wysokie ciśnienie nasila też przesączanie się składników osocza krwi przez ścianę drobnych naczyń, wywołując obrzęk tkanek. Jeśli ma to miejsce w mózgu, który jest zamknięty w sztywnej czaszce, obrzęknięte tkanki uciskają ważne dla życia ośrodki układu nerwowego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

U części chorych wysokie ciśnienie jest objawem istniejącej choroby. Nadciśnienie towarzyszy chorobom nerek, zwężeniu tętnicy nerkowej. Rzadziej przyczyną wysokiego ciśnienia są zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych (zwykle nadnerczy), wady serca czy choroby naczyń. W tej grupie chorych istnieje możliwość wyleczenia nadciśnienia przez usunięcie przyczyny, na przykład rozszerzenie zwężonej tętnicy nerkowej.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującą chorobą układu krążenia, jest zarazem najczęstszą przyczyną rozwoju choroby niedokrwiennej serca i udarów mózgu. Uważa się, że co trzeci dorosły Polak ma nadciśnienie tętnicze, jednak wielu z chorych nie zdaje sobie z tego sprawy. Niepokojący jest fakt, że wśród chorych wiedzących o podwyższonych wartościach ciśnienia wielu nie leczy się wcale lub leczy się nieskutecznie.

Prawidłowe wartości ciśnienia:

Ciśnienie tętnicze nie powinno przekraczać 140/90 mmHg.

Optymalnie wartości ciśnienia nie powinny przekraczać granicy 120/80 mmHg.

Osoby, których wartości ciśnienia tętniczego znajdują się w przedziale pomiędzy 120-140 mmHg dla ciśnienia skurczowego i pomiędzy 80-90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego powinny kontrolować ciśnienie przynajmniej raz w roku wdrażając jednocześnie podstawowe zasady leczenia niefarmakologicznego, czyli bez leków.

Doskonałym regulatorem ciśnienia tętniczego jest codzienna dawka uprawianego sportu przynajmniej 45 minut. Jeśli nie ma przeciwskazań lekarskich to najlepsze ćwiczenia są z gupy ćwiczeń areobowych, czyli bieganie, jazda na rowerze, pływanie kajakiem. Aktywność fizyczną możemy także zwiększać poprzez pływanie na basenie (zalecane na wszystkie dolegliwości a zwłaszcza stres) oraz intensywny spacer minimum 90 minut.

Prezentowane informacje mają charakter informacyjny, a wszelkie wątpliwości należy zawsze konsultować z lekarzem.

cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu