Aikido a cholesterol

Ćwiczenia fizyczne stosowane na treningu aikido zwiększają odporność organizmu na choroby, zmęczenie, podnoszą sprawność organizmu przez poprawę pracy układów krążenia i oddechowego, ułatwiają przystosowanie się ustroju do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego, powodują przemieszczenie na niższe partie ciężaru górnych części ciała, dzięki czemu przestają być przyczyną niepotrzebnych napięć mięśni szyi oraz usztywnienia barków, pozwalają przy tym kształtować pozytywne cechy charakteru.

Nadwaga i otyłość świadczy zazwyczaj o małej wydolności i sprawności fizycznej. Łatwo więc o wystąpienie powikłań sercowo – naczyniowych i przeciążeń układu ruchu. Umiarkowana zazwyczaj intensywność ćwiczeń na treningu aikido sprzyja poprawie składu ciała. W czasie umiarkowanej intensywności zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane w większym stopniu przez utlenianie kwasów tłuszczowych. Należy dodać, że trening aikido ma w terapii otyłości dodatkowe znaczenie antydepresyjne i auksiolityczne. Po treningu obserwuje się poprawę nastroju, związaną ze zwiększoną reakcją neuroprzekaźników, przede wszystkim noradrenaliny i zwiększone wydalanie beta – endorfin.

Kolejnym walorem zdrowotnym, jaki oferuje aikido jest przeciwdziałanie skutkom stresu. Składniki wegetatywno-somatyczne emocji w sytuacji stresu prowadzą do nagromadzenia energii w organizmie, która nie spożytkowana może mieć niekorzystne konsekwencje. Energię tę można rozładować poprzez różne formy aktywności fizycznej. Skuteczną metodą pozytywnego wpływania na stan psychofizyczny są także ćwiczenia relaksująco-koncentrujące. Opanowanie tej metody pozwala na rozluźnienie dowolnych grup mięśni, uzyskanie równowagi psychicznej i uspokojenie reakcji fizjologicznych. Omawianie szczegółów różnych technik prowadzących do wymienionych efektów wykracza poza to opracowanie.

Psychologicznym ogniwem pośredniczącym pomiędzy czynnikami sytuacyjnymi, osobowościowymi, stresem a powstaniem i rozwojem chorób układu krążenia są emocje. Emocje są ściśle związane ze sposobem spostrzegania przez człowieka sytuacji stresowych, wywierają także określony wpływ na zachowanie jednostki. Komponenty fizjologiczne emocji mają wpływ na stan organizmu. Przeżywanie długotrwałych, silnych, negatywnych stanów emocjonalnych, lub częste ich powtarzanie się, może prowadzić, przy współwystąpieniu innych czynników, do powstania i rozwoju chorób układu krążenia. Warto zwrócić uwagę, że przeżywanie negatywnych emocji może także wpływać na inne uwarunkowania chorób układu krążenia, jak np. palenie papierosów, nadmierne jedzenie, zaburzenia metabolizmu.

Aktywność ruchowa jest jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie ze stresem. Strategię tą traktować należy jako szczególnie zalecaną, ogólnie dostępną i możliwą do samorealizowania się w zdrowym stylu życia. Wysiłek fizyczny to najlepszy sposób na rozładowanie stresu. Podstawowym zadaniem reakcji stresowej jest wywołanie aktywności fizycznej, pozwól więc by w ten sposób stres znalazł sobie ujście. 30 minut intensywnych ćwiczeń aerobowych pozwala skutecznie obniżyć poziom stresu. Dodatkowo aktywność fizyczna sprzyja wydzielaniu endorfin (związków działających relaksacyjnie i zapewniających uczucie przyjemności) oraz wzmacnia organizm, chroniąc go przed zgubnym działaniem stresu.

Otyłość jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym, który wpływa na obniżenie oczekiwanej długości lat życia i obniża jakość życia. Osoby otyłe ryzykują wystąpieniem u nich choroby wieńcowej serca, hipercholesterolemii, nadciśnienia krwi, cukrzycy, choroby płuc, zapalenia kości i stawów oraz niektórych postaci nowotworów. Wyznaczono nawet, w jakim stopniu wraz z nadwagą rośnie współczynnik umieralności:

przy 20% nadwadze 131%

przy 40% nadwadze 154%

przy 50% nadwadze 185%

Częstotliwość treningów powinna wynosić od 3 do 5 razy w tygodniu, a czas trwania nieprzerwanej aktywności winien wynosić od 15 do 60 minut.

Morihei Ueshiba twórca aikido, praktyk i teoretyk sztuk walki. Określany jako ō-sensei – „wielki nauczyciel”

Tak dawkowana i regularna aktywność fizyczna wpływa na mechanizm lipidowy, obniżenie ogólnej ilości cholesterolu, frakcji LDL – cholesterolu i trójglicerydów oraz na wzrost frakcji HDL – cholesterolu, tym samym obniża ryzyko wystąpienia miażdżycy tętnic oraz choroby wieńcowej serca.

Gibkość uznawana jest za ważny element zdrowia. Wskazuje się na znaczenie podniesienia funkcjonalnych możliwości dla zachowania swobody w bezbolesnym wykonywaniu skrętów i skłonów oraz na możliwość utrzymania, dzięki zachowaniu gibkości, ruchów, pewnego poziomu niezależności do późnych lat życia. Bóle dolnej części grzbietu są częstą przyczyną ograniczenia zakresu ruchomości. U 80% przyczyną bólów jest nieodpowiednie ustawienie kolejnych kręgów kręgosłupa i miednicy. Dla zapobiegania i w terapii tych problemów najlepsza jest kombinacja specjalnie ukierunkowanych ćwiczeń z oporem i rozciągających.

Aikido dysponuje szerokim wachlarzem ćwiczeń gibkościowych, elongacyjnych oraz ćwiczeń z oporem. W treningu zmierza się do zapobiegania przykurczom stawów biodrowych, ramiennych, ścięgien podkolanowych, wzmocnieniu mięśni odpowiedzialnych za prostowanie w dolnej części grzbietu oraz wzmocnienia mięśni brzucha i nóg. Trening gibkościowy, obok metod medytacyjnych, stosowany podczas każdych zajęć aikido może mieć również znaczenie w przezwyciężaniu stresów, relaksacji mięśni i usuwaniu dolegliwości wynikających z nadmiernego napięcia, obniżonej wrażliwości i podniesionego ciśnienia krwi. Gibkość ma również nie bagatelne znaczenie dla utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Trudność technik aikido polega między innymi na zgraniu wielu elementów ruchowych „na raz”. Stopy pracują zupełnie inaczej niż dłonie czy przedramiona, ruchy głowy są sygnałem dla właściwej pracy bioder. Biodra są motorem dla wszystkich ruchów, siła bioder przenoszona jest na tułów, nogi, ramiona. Każda część ciała pracuje w specyficzny sposób, jednak ostatecznie cała technika wykonywana jest płynnie. Wszystkie wymienione wyżej aspekty ruchu w aikido stawiają je na pierwszym miejscu wśród ćwiczeń wyrabiających koordynację.

Pytanie jest jedno, jakie znaczenie ma koordynacja dla zdrowia? Ćwiczenia koordynacyjne wyrabiają równowagę i czucie mięśniowe związane z funkcjonowaniem proprioreceptorów stawowych i mięśniowych. To od tych receptorów czuciowych płyną impulsy niezbędne dla czynnej korekcji postawy ciała, a przecież prawidłowa postawa ciała jest jednym z najbardziej widocznych wskaźników zdrowia.

Dobre aikido nie zna granic wieku i jest przykładem sztuki, którą można zajmować się przez całe życie. Poparciem tej tezy jest uprawianie aikido przez ludzi w wieku ponad 60 lat. Trening pozbawiony jest elementów rywalizacji, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Techniki nie wymagają użycia siły fizycznej. Różnorodność technik i działów aikido pozwala na omijanie zmęczenia psychicznego, występującego często przy sportach wymagających monotonnego treningu. Nie sposób wymienić wszystkich aspektów zdrowotnych uczestnictwa w aikido.

cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu