Hiperlipidemia

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Hiperlipidemią nazywamy zespół zaburzeń metabolicznych objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi.

W większości przypadków zaburzenia te wywołane są nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi (rodzinna predyspozycja do hipercholesterolemii).

Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje:

  • LDL cholesterol (cholesterol o niskiej gęstości – Low Density Lipoprotein. Jest to cholesterol określany jako „zły” – niekorzystny bo jest nośnikiem cholesterolu do komórek poza wątrobowych (to właśnie ta frakcja odpowiedzialna jest za powstawanie blaszki miażdżycowej.
  • HDL cholesterol (cholesterol o wysokiej gęstości – High Density Lipoprotein. Odpowiedzialny jest za transport cholesterolu do wątroby. Działa korzystnie i określany jest jako „dobry”.

Wzrost stężenia frakcji VLDL i LDL powoduje wzrost ryzyka miażdżycy naczyń.

Prawidłowe wartości stężenia cholesterolu i triglicerydów

– według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • Cholesterol całkowity (TCholesterol) : poniżej 200 mg/dl ( poniżej 5, 2 mmol/l)
  • LDL-cholesterol : poniżej 135 mg/dl ( poniżej 3, 5 mmol/l)
  • HDL-cholesterol (stężenie dla mężczyzn) : powyżej 35 mg/dl (powyżej 0, 9 mmol/l)
  • HDL-cholesterol (stężenie dla kobiet) : powyżej 50 mg/dl ( powyżej 1, 3 mmol/l)
  • Triglicerydy : poniżej 200 mg/dl ( poniżej 2, 3 mmol/l)

Przyczyny zaburzeń gospodarki lipidowej

  • genetycznie uwarunkowana hipercholesterolemia jest najczęstszą postacią hipercholesterolemii;
  • hipercholesterolemia z przeładowania – spowodowana niewłaściwym odżywianiem i stylem życia;
  • postacie wtórne zaburzeń lipidowych np. niedoczynność tarczycy, cholestaza czy zespół nerczycowy.
Safe AQ UG. Glukometr z pomiarem kwasu moczowego. Dwa testy jednocześnie, z jednej kropli krwi.