LDL cholesterol

Frakcja cholesterolu oznaczana jako LDL – lipoproteina małej gęstości. (ang. low density lipoproteins), czyli tak zwany „zły cholesterol” jest odpowiedzialny za pojawianie się zmian miażdżycowych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Duże ilości cholesterolu (LDL wyprowadza go z wątroby do komórek) odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi, i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych. Tworzenie się blaszek miażdżycowych jest udziałem zarówno cholesterolu egzogennego, jak i endogennego.

Nieodpowiednia dieta obfitująca w pożywienie z dużą ilością cholesterolu i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego podwyższa stężenie LDL. Wszystko to powoduje rozwój miażdżycy i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Tak więc korzystny dla zdrowia jest niski poziom LDL.

Zły cholesterol LDL jest podatny na utlenianie przez wolne rodniki i inicjuje powstawanie ognisk miażdżycowych we wnętrzu arterii. LDL to cholesterol, który związany jest z lipoproteiną. Jego wartość można wyliczyć znając wartości triglicerydów, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL.

Takie postępowanie nie zawsze da nam prawidłowy wynik. Ponieważ każde badanie z osobna jest zawsze obarczone błędem pomiarowym. Błędy mogą wynikać z niedokładności pomiarów wszystkich trzech elementów lub każdego z osobna. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni pomiar złego cholesterolu LDL. BEZPOŚREDNIO LDL.

Poziom złego cholesterolu LDL można zredukować stosując dawki aktywności fizycznej. W zależności od stanu i kondycji zdrowia zaleca się ćwiczenia aerobowe. Czyli wysiłek fizyczny przez około 30-45 minut do wyboru: rower, biegi, steper, trec, wiosła. Zaleca się także pływanie na basenie, które może być lekiem na większość dolegliwości a zwłaszcza stres. zły cholesterol LDL

Obecnie na rynku dostępne jest urządzenie, które wykonuje taki pomiar. CardioCkek® PA posiada możliwość pomiaru bezpośrednio złego cholesterolu LDL. Poziom cholesterolu LDL powinien być możliwie jak najniższy – najlepiej poniżej 100 miligramów na 0,1 litra surowicy krwi. To może jeszcze raz, ale inaczej:

LDL – znany powszechnie jako „zły” cholesterol lub beta-lipoproteina. Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.

Podział ten jest do pewnego stopnia zmienny w zależności od potrzeb organizmu. LDL powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi dlatego przyspiesza rozwój miażdżycy. Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.

Warto dodać, że w tworzeniu się blaszek miażdżycowych bierze udział zarówno cholesterol egzogenny, jak i endogenny. Nieodpowiednia dieta obfitująca w pożywienie z dużą ilością cholesterolu i tłuszczów nasyconych podwyższa stężenie LDL. Wszystko to powoduje rozwój miażdżycy i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Systemy i testy umożliwiające oszacowanie stężenia frakcji LDL w krwi w doskonałej cenie.

Safe AQ UG. Glukometr z pomiarem kwasu moczowego. Dwa testy jednocześnie, z jednej kropli krwi.