Wpływ wysokiego cholesterolu na SARS-CoV-2

osoby z wysokim cholesterolem w pandemii SARS-CoV-2

Każda osoba z długo utrzymującym się wysokim cholesterolem jest szczególnie zagrożona przez SARS-CoV-2.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Szybkie wykrycie infekcji SARS-CoV-2, pozwala na szybsze przystąpienie do stosowania odpowiednich środków.

Z dotychczasowych dostępnych danych i analiz medycznych nie stwierdzono wyraźnego związku między wysokim poziomem cholesterolu, a szansą infekcji. Stosunek hospitalizowanych pacjentów z wysokim cholesterolem pokrywał się tym jaki występuje w ogólnej populacji.

W niedawno przedstawionych, w specjalistycznej prasie medycznej, wyników analizy przypadków hospitalizacji pacjentów z COVID-19 z dwóch chińskich szpitali, ok. połowa z nich miała jakieś wcześniejsze choroby przewlekłe. Najczęściej związane z układem krążenia.Wniosek jest taki, że stężenie cholesterolu w krwi nie wpływa na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Cholesterol w przebiegu COVID-19

Chociaż cholesterol sam w sobie nie wpływa na zarażenie SARS-CoV-2, to wysoki cholesterol we krwi prowadzi do chorób należących do grupy wysokiego ryzyka przy infekcji.

Im wyższy poziom cholesterolu we krwi, tym większe ryzyko wystąpienia chorób serca, zawału serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu, miażdżycy, nieuregulowanego ciśnienia tętniczego i innych, nawet utrudnionego oddychania.

Jeżeli SARS-CoV-2 trafi na osobę z chorobą wynikającą z wysokiego cholesterolu, to przebieg COVID-19 będzie miał wyjątkowe poważne objawy, a nawet może zagrażać życiu.

Co osoby z wysokim cholesterolem powinny robić w czasie pandemii SARS-CoV-2?

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przechodzenia COVID-19 powinny ze szczególną uwagą przestrzegać zasad, które są zalecane dla wszystkich innych. Najważniejsze jest przede wszystkim unikanie infekcji.

Oznacza to, w razie możliwości, maksymalne izolowanie się, unikanie spotkań z potencjalnie zarażonymi osobami, nawet jak w tym samym domu i unikanie miejsc publicznych z dużą ilością osób.

Jeżeli już trzeba udać się w miejsce publiczne to absolutnie konieczne jest zasłanianie ust i nosa, unikanie dotykania twarzy i częste mycie rąk.

Jeżeli wystąpią nawet najlżejsze objawy koronawirusa to należy zgłosić to telefonicznie lekarzowi i sanepidowi, a następnie przyjąć kwarantannę.

Objawy COVID-19 na początku przypominają przeziębienie lub grypę, dlatego do rozróżnienia zalecane jest wykonanie testu SARS-CoV-2.

cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu