Dobry cholesterol HDL

HDL sktót z j. angielskiego High density lipoproteins czyli Lipoproteiny wysokiej gęstości. HDL jest Frakcją lipoprotein o wysokiej gęstości, uzyskana w wyniku ultrawirowania lipoprotein surowicy, która mieści się we frakcji ? elektroforezy.

HDL ma największą gęstość ponieważ ma największą zawartość apolipoprotein. W skład HDL wchodzą apo A-I, apo A-II, apo C-III, apo C-I, apo D oraz inne białka.

HDL obok LDL jest główną lipoproteiną transportującą cholesterol we krwi. Jego działanie obniżające poziom cholesterolu we krwi polega na usuwaniu jego nadmiaru z komórek i transport go do wątroby, gdzie jest metabolizowany.

  • Subfrakcja HDL 2: 1,063-1,125, średnica ok. 9,5 nm
  • Subfrakcja HDL 3: 1,125-1,21 średnica ok. 6,5 nm

HDL – jest ważną substancją tłuszczową obecną we krwi. Przeciwdziała miażdżycy, a także powoduje że, komórki tłuszczu są wypłukiwane z naczyń krwionośnych. Jego poziom we krwi powinien być jak najwyższy – powyżej 40 miligramów do ok. 60 miligramów. Najpełniej chroni on serce, jeśli jego ilość przekracza 60 miligramów.

Jeśli poziom HDL mniejszy niż 35 mg/dL jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Najlepiej do określenia ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia służy stosunek całkowitego cholesterolu do cholesterolu HDL, który powinien wynosić 4,5 i mniej.

Przyjęty limit : oba rodzaje cholesterolu nie mogą przekraczać ilości 200 miligramów na 0,1 litra surowicy krwi.
Norma: < 200 mg/dl (< 5,2 mmol/l)

Dobry cholesterol HDL – znany powszechnie jako „dobry” cholesterol lub alfa-lipoptoteina. Powoduje obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi poprzez transport cholesterolu z tkanek obwodowych i innych frakcji lipidowych osocza (VLDL, chylomikrony), do wątroby. Jest to jakby taki woreczek, który po wytworzeniu i wydaleniu do krwi jest pusty, następnie krąży po organizmie i zbiera cholesterol, po napełnieniu się wyrzuca swą zawartość do komórek wątrobowych i wraca pusty do obiegu. W końcu jest usuwany w całości przez wątrobę.

Druga ważna rola tych cząstek to przechowywanie zapasu cząstek białkowych, tzw. apolipoprotein – są to białka, które są niezbędne dla prawidłowego przekazywania do tkanek trójglicerydów, cholesterolu i fosfolipidów. Są też ważne przy usuwaniu LDL i pozostałości chylomikronów przez wątrobę.

Chylomikrony i VLDL wyprodukowane w jelitach i wątrobie nie posiadają na swej powierzchni wszystkich tych białek. Są one przenoszone z HDL dopiero po przedostaniu się do krwi. Białka te są przenoszone z powrotem na HDL z remnantów chylomikronów i LDL przed ich usunięciem z krwi przez wątrobę. Za korzystny dla zdrowia uważa się więc wysoki poziom HDL.

seniors
cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu

One thought on “Dobry cholesterol HDL

Comments are closed.