Kreatynina a choroby nerek

Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek (powstającej ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek). Podwyższenie wartości kreatyniny następuje, gdy uszkodzone zostaje powyżej 50% czynnych nefronów w nerce.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Tak więc wartość kreatyniny nie jest czułym wskaźnikiem wczesnego rozpoznawania chorób nerek, gdyż jak widać jej wartość ulega zwiększeniu dopiero w momencie, gdy występują poważne uszkodzenia. Obecnie ze względu na brak powszechnie stosowanych innych parametrów oceny funkcji nerek, jest ona wciąż podstawowym narzędziem w diagnostyce wydolności nerek.

Norma kreatyniny we krwi

Za wartości referencyjne kreatyniny we krwi człowieka uznaje się zwykle od 0,6-1,3 mg/dl (53-115 umol/l). Wartość stężenia kreatyniny, która jest produktem metabolizmu mięśni szkieletowych zależy nie tylko od funkcji wydalniczej nerek, lecz także od masy mięśniowej organizmu. Inaczej zatem należy się ustosunkować do stężenia kreatyniny u młodego umięśnionego mężczyzny (znacznie większa produkcja kreatyniny), a inaczej u wyniszczonej starszej kobiety. Wartość kreatyniny, która u mężczyzny będzie normą, u szczupłej osoby będzie już obrazowała uszkodzenie funkcji nerek.

Dość istotne różnice w stężeniu kreatyniny widoczne są u osób pozostających na diecie mięsnej, kiedy to wartości tego parametru są podwyższone. Wartości kreatyniny ponad normę są także obserwowane po wysiłku fizycznym.

Oznaczanie kreatyniny jako związku endogennego będącego produktem metabolizmu mięśni, który swobodnie przesącza się w kłębuszkach nerkowych, nie ulega resorpcji i praktycznie nie wydziela się w nefronie, a cała przesączona ilość trafia do moczu, wykorzystuje się do oceny klirensu kreatyniny. Na tej postawie można z większą precyzją oceniać stan czynnościowy nerek i obecność potencjalnych powikłań ze strony innych układów organizmu.

Jak napisano powyżej stężenie kreatyniny ulega zwiększeniu w przypadku rozwoju niewydolności nerek, zarówno ostrej jak i przewlekłej.

cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu

One thought on “Kreatynina a choroby nerek

  1. Kryteria rozpoznania przewleklej choroby nerek, przy czym ktorykolwiek objaw musi trwac co najmniej 3 miesiace

Comments are closed.