Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

W okresie od grudnia 2017 do grudnia 2021 roku w województwie podlaskim zostanie przeprowadzony projekt pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Celem głównym tego projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji pracującej poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. Grupą docelową zadania są osoby pracujące na terenie województwa podlaskiego, w wieku 25 – 50 lat. W procesie badań u uczestników może zostać zidentyfikowany jeden z czynników ryzyka chorób, tj. chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu. Osoby, u których w trakcie „Oceny ryzyka zawodowego” zidentyfikowano co najmniej jeden czynnik ryzyka zdrowotnego będą skierowane na „Zindywidualizowane porady edukacyjne w POZ”.

Badanie diagnostyczne oceny ryzyka zawodowego obejmuje:

a) badanie biochemiczne (tj. cholesterol całkowity TC, dobry cholesterol HDL, stosunek TC/HDL, glukoza) przeprowadzone przez pielęgniarkę,

b) badanie antropometryczne (pomiar wzrostu, wagi, ciśnienia krwi) przeprowadzone przez pielęgniarkę,

 c) ocena (diagnoza) zidentyfikowanych czynników ryzyka oraz wydanie zaleceń przez lekarza.

Do przeprowadzenia badań biochemicznych zostanie użyty analizator CardioChek® Plus dystrybuowany przez firmę Red Med Poland Sp. z o.o.

Analizator CardioChek® Plus oferuje szybkie i natychmiast dostępne badania poziomów parametrów cholesterolu, glukozy, trójglicerydów, ciał ketonowych i kreatyniny, z krwi pełnej pobranej z opuszka palca. Umożliwia jednoczesny pomiar profilu lipidowego i glukozy. Wynik pełnego panelu lipidowego otrzymujemy w zaledwie 90 sekund, natomiast wyniki pojedynczych parametrów w zaledwie 45 sekund. Krótki czas przeprowadzenia analizy z krwi oraz prosta obsługa, w połączeniu z możliwością zmierzenia kilku parametrów jednocześnie, sprawia, że jest to aparat bardzo przydatny w gabinetach medycznych i na oddziałach klinicznych. Urządzenie ma własną wewnętrzną pamięć gdzie wyniki zapisywane są razem z dokładną datą. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania ich z pamięci lub przesłania i zapisania na komputerze.

Analizator jest częścią systemu paskowego wykorzystującego do badania jednorazowe paski testowe. Chroni to przed zanieczyszczeniem i skażeniem skutkującym błędy w pomiarze. Przy tym projekcie zostaną wykorzystane paski testowe PTS Panels TC+HDL+Glu Test strips pozwalające na uzyskanie pomiaru ilościowego czterech parametrów krwi: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, glukozy i stosunku cholesterolu całkowitego do dobrego cholesterolu HDL. Wystarczy niewielka próbka krwi o wielkości 40 μL pobrana z opuszka palca do przeprowadzenia badania.

Projekt będzie przeprowadzany na terenie całego województwa podlaskiego w różnych miastach min. w Białymstoku ,Łomży i Suwałkach.

Realizatorami projektu będą:

  • Łomżyńskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 9, KRS nr 0000335132, kapitał zakładowy 150 000,00 zł, NIP 718-17-31-626 – Partner nr 1
  • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, KRS nr 0000057017, NIP 844-17-86- 376 – Partner nr 2
  • Stowarzyszenie EURYDYKI w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, KRS 0000529764, NIP 200885038 – Partner nr 3

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://zdrowiewpracy.umb.edu.pl/

cardiochek.pl - Laboratorium w dłoni. Cholesterol, HDL, ketony, trójglicerydy i glukoza Oficjalna strona systemu